Follow Jesus Ministries

Ministering salvation, healing and

deliverance to a hurting world

Om oss

Vår virksomhet

Follow Jesus Ministries ble stiftet 02.07.2001. Vår visjon er å følge Jesus Kristus ved å formidle Guds barmhjertighet til frelse, helbredelse og utfrielse til en lidende og unådd verden.

Vi er: En registrert, evangelisk tjeneste til hele Kristi legeme. Vi holder evangeliske kampanjer, helbredelsesmøter, undervisningsseminarer og inspirerer til menighetsbygging.

Daglige ledere i Follow Jesus Ministries: Gunlaug og Asbjørn Skjortnes