Follow Jesus Ministries

Ministering salvation, healing and

deliverance to a hurting world

Kontakt oss

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn

For bønneemner kontakt oss på post@followjesus.no

Du kan også følge vårt daglige arbeid på sosiale medier.