Follow Jesus Ministries

Ministering salvation, healing and

deliverance to a hurting world

Bli en kristen

Hvordan ta imot Jesus Kristus og bli et Guds barn

For å bli en kristen, et Guds barn, kan du gjerne be denne bønnen høyt:

Kjære Gud, jeg kommer til deg i Jesu navn. Bibelen sier at den som kommer til deg, skal du aldri støte bort. Derfor vet jeg at du ikke vil støte meg bort, men ta meg inn til deg akkurat som jeg er nå.

Bibelen sier også: Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Jeg påkaller navnet Jesus. Takk for at du frelser meg nå. Du sa også at hvis jeg bekjenner med min munn at Jesus er herre, og tror i mitt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal jeg bli frelst.

Med hjertet tror jeg at jeg er rettferdig for Gud og med munnen bekjenner jeg at Jesus er min herre. Jeg tror nå at Jesus Kristus er Guds sønn og at han ble oppreist fra de døde for at jeg skulle bli rettferdig for Gud. Takk Jesus at jeg er Guds barn og at mitt navn er skrevet i livets bok.

Hvis du har bedt denne bønnen nå, ta gjerne kontakt med oss i kontaktskjemaet.

(Evt. Send oss en mail, eller en melding på Facebook)

Les gjerne disse versene i det nye testamentet i bibelen:

Johannes Evangelium, Kapittel 1, vers 12 og Kapittel 6, vers 37.

Romerbrevet, Kapittel 10, vers 9,10 og 13.

2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 21.

For mer undervisning: Se vår blogg, der du kan lese trosoppbyggende undervisning i Guds ord.