Follow Jesus Ministries

Ministering salvation, healing and

deliverance to a hurting world

Velkommen til Follow Jesus Ministries!

Jesus viste nåde, elsket, tilga, helbredet og løftet mennesker. Syndere følte seg akseptert, fikk sine synder tilgitt og sin selvrespekt tilbake. De syke ble helbredet, de utstøtte ble hjulpet og de sultne ble mettet.

Registrert tjeneste

Follow Jesus Ministries er en registrert, evangelisk tjeneste til hele Kristi legeme. Vårt arbeid startet opp februar 2001.

Evangelisk tjeneste

Vi holder evangeliske kampanjer, helbredelsesmøter, undervisningsseminarer, og inspirerer til menighetsbygging.

Vår visjon

Vi vil følge Jesus ved å formidle Guds barmhjertighet til frelse, helbredelse, og utfrielse til en lidende og unådd verden.

En evangelisk tjeneste

Evangeliske kampanjer

Evangeliske møter og kampanjer i inn- og utland. Vi tror på den bibelske modellen! «Filip dro ned til byen Samaria og forkynte Kristus for dem. Og i de store folkeskarene aktet enhver på alt det som ble talt av Filip da de hørte og så de tegnene han gjorde. For urene ånder ropte med høy røst, og for ut av mange som var besatt. Og mange som var vanføre og lamme, ble helbredet. Og det ble stor glede i byen.» (Apostlenes gjerninger 8:5-8)

Les våre siste misjonsrapporter på bloggen vår.

Seminarer

Oppdatering om våre seminarer og helbredelsesmøter. Jesus sin prioritering i tjenesten var undervisning, forkynnelse og helbredelser. Vi ønsker å følge hans eksempel: «Deretter dro Jesus omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket, og helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter blant folket.» (Matteus 9:35)

Les om våre siste seminarer: på bloggen til Follow Jesus Ministries HER

Helbredelser

Sterke vitnesbyrd om helbredelser som har skjedd i våre møter og kampanjer. Vårt forbilde er Jesus Kristus: «Da kom det store folkeskarer til ham, og de hadde med seg lamme, blinde, stumme, vanføre og mange andre. Og de la dem ned ved Jesu føtter, og Han helbredet dem. Folkemengden ble forundret da de så stumme tale, og de vanføre bli helbredet, de lamme gå og de blinde se. Og de æret Israels Gud.» (Matteus 15:30-31)

Les sterke vitnesbyrd om helbredelse: bloggen til Follow Jesus Ministries HER

I tjeneste for Kristus

I 1978/1979 studerte Asbjørn Skjortnes ved Troens Bevis Verdens Evangelisering i Sarons Dal, Kvinesdal. I løpet av dette året, kalte Gud han til misjon; å forkynne evangeliet for alle folkeslag og inspirere til menighetsplanting. Han ble også utrustet med en spesiell salvelse til å be for syke mennesker.

Evangelist

Evangelist Asbjørn Skjortnes.

Jesus sa: «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være vitner om meg helt til jordens ende.» (Apostlenes gjerninger 1:8)

Sterke møter

Forkynnelse til de unådde

Hensikten med pinsekraften er å vinne folkeslagene. Jesu vitner skulle ikles Guds dynamiske kraft, for å kunne vitne med overbevisning blant de ikke-troende, med tegn og under.

Sammen i tjenesten

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes

Asbjørn har en brennende evangelist tjeneste med tegn og under for å nå de unådde med evangeliet. Gunlaug har en sterk undervisningstjeneste om Guds barmhjertighet, tilgivelse, gjenopprettelse og legedom.

Ønsker du kontakt med oss? Ta kontakt HER

Oppdatering fra misjonsturer